Tìm sản phẩm

Đối Tác

Thống kê

TIN TỨC

QUY TRÌNH XỬ LÝ PHỐT PHÁT KẼM PHƯƠNG PHÁP NHÚNG

Quy trình xử lý phốt phát kẽm phương pháp nhúng tiêu chuẩn và phổ biến hiện nay bao gồm 7 hồ bể xử lý

QUY TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT PHỐT PHÁT KẼM

 

 

Các hóa chất sử dụng trong quy trình này gồm:

Mô tả vận hành quy trình:

 1. Tẩy dầu (tầy dầu trung tính/ tẩy dầu kiềm):
 • Tỷ lệ pha, (g/L): 50.
 • Nhiệt độ, (0C): room – 60.
 • Thời gian, (phút): 5 – 30 (tùy trường hợp).
 • Điểm tổng, TA: 7 – 9 (đo bằng dung dịch NaOH 0,1N)
 1. Rửa nước: xã tràn 0,5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.
 2. Tẩy gỉ sét:
 • Axit H2SO4(98%, %w/w): 15 – 20 % (đo bằng Baume kế hoặc tỉ trọng kế).
 • Tẩy dầu axit tác dụng tẩy dầu và hãm mùi axit

+ Tỷ lệ pha, (g/L): 30 – 50.

+ Thời gian, (phút): 15 – 30.

 1. Rửa nước: xã tràn 0,5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.
 2. Định hình:
 • Định hình DH-300, (g/L): 2 – 4.
 • Điểm chuẩn pH: 8 – 10.
 • Thời gian, (phút): 1 – 2.
 1. Phốt phát kẽm:
 • Phốt phát kẽm, (g/L): 50 – 80.
 • Trung hòa, (g/L): 2 – 4.
 • Tăng tốc, (g/L): 1 – 2.
 • Điểm tổng TA, (mL): 18 – 24.
 • Điểm tự do FA, (mL): 0,5 – 1.
 • Thời gian, (phút): 15 – 30.
 • Nhiệt độ, (0C): room.
 1. Rửa nước: xã tràn 0,5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.

 

Kỹ sư Ngô Thế Minh

Các tin khác