Tìm sản phẩm

Đối Tác

Thống kê

Tẩy sơn

Tẩy sơn
Mã sản phẩm: CLTS-104
Vui lòng gọi...

 

Tên thường gọi:

Chất tẩy sơn, chất bóc sơn

Tính chất:

Dạng dung dịch đục trắng, không đồng nhất

Tác dụng:

Là một chế phẩm, có tính năng tẩy sơn rất mạnh, thời gian tẩy nhanh, ổn định hóa học, tiêu hao ít, hiệu quả kinh tế.

Cách dùng:

Hàm lượng

Dùng trực tiếp

Phương pháp

Ngâm

Nhiệt độ:

Thường

Thời gian:

1 ÷ 5 phút

Quy cách:

2 kg/can, 5 kg/can, 25 kg/can 

 

Phương pháp và cách tẩy sơn vui lòng xem VIDEO trực tiếp tại đây.

Bình luận

Các sản phẩm khác