Tìm sản phẩm

Đối Tác

Thống kê

SỢI THỦY TINH JUSHI DẠNG CHIẾU (CSM)

SỢI THỦY TINH JUSHI DẠNG CHIẾU (CSM)
Mã sản phẩm: S-JUSHI
Mô tả: Sợi thuỷ tinh
Vui lòng gọi...

Qui cách sản phẩm:

Sản phẩm

Trọng lượng/m2

Kg/Cuộn

Kích thước cuộn sợi

EMC 200-P20   ( Hoặc P30 )

200 g/m2

26

1.040 mm - 1.220 mm 

EMC 225-P20   ( Hoặc P30 )

225 g/m2

28

1.040 mm - 1.220 mm

EMC 250-P20   ( Hoặc P30 )

250 g/m2

28

1.040 mm - 1.220 mm

EMC 300-P20   ( Hoặc P30 )        

300 g/m2

30

1.040 mm - 1.220 mm  

EMC 450-P20   ( Hoặc P30 )

450 g/m2

37

1.040 mm - 1.220 mm

Bình luận

Các sản phẩm khác